Chổi Xe Quét Đường

Chổi xe quét đường các loại lan nhựa, lan sắt, lan nhựa pha sắt sử dụng thay thế trên xe quét đường hút bụi: Hino Isuzu, Dongfeng, Hyundai

0962 144 686