Showing all 9 results

Phụ Tùng Xe Tải Bảo Ngọc – Chuyên nhập khẩu, phân phối phụ tùng thay thế xe phun nước rửa đường trên các dòng xe téc nước Dongfeng, Hino, Hyundai, Thaco Ollin, Isuzu, Auman …

Phụ tùng xe xi téc phun nước rửa đường tưới cây tại công ty hiện có các loại như: súng phun, béc phun, bơm nước, van hai ngả, van ba ngả, lọc rác, téc nước …

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Bép Phun Hoa Sen Xe Téc Nước

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Bơm Nước 40m3/h Xe Phun Nước Rửa Đường

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Lọc Rác Xe Nước Rửa Đường Tưới Cây

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Súng Phun Xe Nước Rửa Đường Tưới Cây

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Van 3 Ngả Xe Phun Nước Rửa Đường Tưới Cây

Phụ Tùng Xe Phun Nước Rửa Đường

Van Hai Ngả Xe Téc Nước Rửa Đường Tưới Cây