Bơm Nước 40m3/h Xe Phun Nước Rửa Đường

Bán bơm nước 40m3/h xe bồn xi téc phun nước rửa đường tưới cây nhãn hiêu WEILONG giá rẻ. Cung cấp bơm nước 40m3/h sử dụng cho xe téc nước 3, 4, 5, 6 khối.

0962 144 686