Bơm Ben Hyva

Bán bơm ben Hyva các loại bơm bánh răng Hyva lưu lượng 105, 85, 61 lít/phút. Bơm ben Hyva loại 8 then, 12 then đường dầu 2 bên hoặc đường dầu ở đuôi.

0962 144 686