Van Hai Ngả Xe Téc Nước Rửa Đường Tưới Cây

Van khóa 2 ngả 2 chiều xe téc nước rửa đường tưới cây các loại kích thước: DN45, DN50, DN65, DN80, DN90