Cóc Trích Lực Xe Hino

Bán cóc trích lực xe Hino các dòng xe Hino (XZU, WU, FC, FG, FL, FM). Trích công suất (PTO) xe tải Hino Series 300, 500 sử dụng lắp trên xe cẩu, xe xi téc, xe hút chất thải, xe ép rác …

Danh mục: